Top

Opis

Zestaw stworzony z myślą o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pakiet Zgadnij, co czuję? odpowiada na potrzeby dzieci ze spektrum autyzmu oraz trudnościami emocjonalnymi. Gry w nim zawarte mają za zadanie wspomagać definiowanie emocji własnych oraz innych osób. Nauka rozpoznawania mimiki, gestów, dźwięków odzwierciedlających uczucia odbywa się poprzez interaktywną zabawę z postaciami z planszy. Każda z nich odzwierciedla inną emocję: radość, smutek, złość i zaskoczenie. Dzieci mogą odwiedzać bohaterów gry i wykonywać wspólnie z nimi lub wobec nich czynności, takie jak: gry na podwórku, dawanie prezentów, wspólne spacerowanie. 

Pakiet gier Magia Ruchu powstał z myślą o zajęciach edukacyjno-rewalidacyjno-rehabilitacyjnych w takich placówkach, jak: żłobki, przedszkola, świetlice szkolne, sale zabaw czy gabinety terapeutyczne. Jego zadaniem jest pobudzanie zmysłów i wzmaganie kreatywności, samodzielności, a także współdziałania w grupie. Poprzez świetną zabawę, gry wspomagają doskonalenie percepcji na bodźce wzrokowo-ruchowe, usprawniają motorykę i regulują napięcie mięśniowe. Jego wykorzystanie w rehabilitacji stwarza szansę na optymalny i wszechstronny rozwój. Sprawdzi się w pracy z takimi dysfunkcjami, jak deficyty psychomotoryczne, usprawni analizę i syntezę wzrokową oraz wspomoże synchronizację funkcji wzrokowych i ruchowych. 

Pakiet REV zawiera 16 gier rehabilitacyjnych. Ze względów terapeutycznych cechują się one większą wyrazistością kolorów, jednolitością i jasnością tła oraz zmniejszoną liczbą poruszających się na planszy obiektów. Dzięki temu dziecko podczas terapii nie otrzymuje zbyt dużej i intensywnej ilości bodźców, a gra jest bardziej przystępna. Elementy aktywne są też większe, a dynamika gier spowolniona, w związku z czym przekaz jest klarowny i nie stanowi czynnika stresowego. W trakcie rozgrywki dzieci będą mogły grabić liście, skakać i przebijać baloniki czy łapać spadające z nieba jajka. 

Pakiet Wczesne Czytanie został oparty na metodzie Integracji Funkcji Wykonawczych i przeznaczony jest dla dzieci, które zaczynają swoją przygodę z czytaniem. Stopniowo wprowadza dziecko w świat liter, sylab i wyrazów, pobudzając jego naturalną ciekawość, doskonaląc zdolności analityczne i wspomagając logiczne myślenie. Opracowane ćwiczenia usprawniają analizatory wzrokowe, słuchowe, kinestetyczno-ruchowe. Dzięki nim dziecko rozwija umiejętność lateralizacji oraz orientację w schemacie ciała i przestrzeni. Zróżnicowane zadania, przedstawione w atrakcyjnej formie, stanowią dodatkową motywację do nauki. 

Dzieci z grupy ryzyka rozwoju dysleksji w ramach Zestawu 2 mogą skorzystać z Pakietu Z dysleksją na Ty. Stanowi on atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnej nauki, uzupełnienie i odskocznię od codziennych, żmudnych ćwiczeń, nadając im świeżość i stawiając je w nowym świetle. To propozycja zarówno dla przedszkolaków, jak i uczniów szkoły podstawowej, a także doskonała pomoc dydaktyczna dla nauczycieli i terapeutów. 

Pakiet obejmuje trening poniższych funkcji poznawczych:

 • pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej
 • koncentracji uwagi
 • intuicji matematycznych (rytmy, klasyfikacja, różnicowanie)
 • syntezy i analizy wzrokowej i słuchowej
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • myślenia przyczynowo-skutkowego
 • czytania ze zrozumieniem
 • rozładowywania napięcia emocjonalnego

Poszczególne gry zabiorą dzieci między innymi do świata farb i kolorów, gdzie będą mogły rozwinąć logiczne myślenie oraz uwierzyć we własne kompetencje, czy też świata dźwięków, gdzie ich zadaniem będzie rozpoznanie i przyporządkowanie usłyszanego dźwięku do obrazka. Konstrukcja gier stwarza możliwość odprężenia i rozładowania napięcia emocjonalnego pomiędzy ćwiczeniami, najczęściej w formie prostego zadania ruchowego.

Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych został opracowany w oparciu o nowatorską metodę Integracji Funkcji Wykonawczych i stanowi alternatywę dla tradycyjnych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dziecka. Koncentruje się na zasobach dziecka, a nie deficytach, poprawiając jego samoocenę i wiarę we własną sprawczość. Metoda ma za zadanie stymulować dziecko do poszukiwania własnych rozwiązań pod nadzorem terapeuty, nie bazując na gotowych strategiach. Program wykorzystuje podłogę interaktywną jako dodatkowy bodziec motywujący i stwarza możliwość organizacji środowiska, sprzyjającego odkrywaniu świata we własnym tempie. Wspomaga naukę planowania, umiejętności społeczne, jednocześnie rozwijając kluczowe funkcje wykonawcze, niezbędne do codziennego, prawidłowego funkcjonowania.

Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych składa się z 25 ćwiczeń/zadań w formie gier o stopniowanym poziomie trudności.

Wraz z pakietem dostarczamy pomoce dydaktyczne:

 • 5 plansz z graficznymi podpowiedziami (ręka, oko, usta, plan, lupa),
 • 4 chustki/opaski w kolorach: żółtym, niebieskim, zielonym i czerwonym,
 • drewniane patyki do zadania „Patyki”
 • oraz narzędzia do diagnozy i monitorowania.

Pakiet Moje Quizy oferuje 4 rozwinięte mechanizmy quizowe, umożliwiające rozgrywkę jednoosobową, w parach lub w grupach. Zabawa może przebiegać zarówno w trybie współpracy, jak i rywalizacji, gdzie dzieci konkurują ze sobą w pojedynkach na wiedzę. Rodzice i nauczyciele, którzy będą chcieli przygotować zestawy własnych pytań do quizów, otrzymają dokładne instrukcje, a także dostęp do intuicyjnej i przejrzystej platformy, pozwalającej w ciągu zaledwie kilku minut przygotować lekcje tematyczne, wykorzystujące Magiczny Dywan. Dzięki zróżnicowanym zasadom, specjalnie opracowanej metodyce oraz sposobie udzielania odpowiedzi, nauka nie nudzi się nigdy! Częścią pakietu jest specjalnie przygotowana strona internetowa, pozwalająca bez ograniczeń uzupełniać mechanizmy quizowe o własne pytania z dowolnej dziedziny, zapewniając dzieciom nieograniczony dostęp do wiedzy i angażując rodziców oraz nauczycieli do kreatywnego spędzania czasu i wspólnej nauki poprzez zabawę. Przygotowane zadania będą również nieocenionym wsparciem w procesie przyswajania wiedzy i nauki materiału z wybranego zakresu. 

Ostatnim z pakietów dostępnych w zestawie jest Pakiet Szmaragdowy. Celem pakietu jest integracja pokoleniowa. Dedykowany jest całym rodzinom. Gry zostały stworzone z myślą zarówno o najmłodszych, jak i najstarszych członkach rodziny. Podczas rozgrywki rodzina będzie mogła się relaksować, ale także uczyć. Podczas zabawy uczestnicy zagrają w kręgle, piłkę nożną, posłuchają muzyki klasycznej oraz wykonają zadania matematyczne. Dzięki zróżnicowanej tematyce doskonale bawić się będą osoby w każdym wieku.

Wypełnij wniosek

Zawartość

Zestaw SPE 2 zawiera:

 • 2 Magiczne Dywany onEVO (wraz z obszarami EVO, zawierającymi 100 gier z aplikacjami prezentującymi cały przekrój zastosowania urządzenia),
 • Pakiet REW,
 • Pakiet Magia Ruchu,
 • Pakiet Zgadnij, co czuję?,
 • Pakiet Wczesne czytanie,
 • Pakiet Funkcje wykonawcze,
 • Pakiet Z dysleksją na Ty,
 • Pakiet Szmaragdowy,
 • Pakiet Moje Quizy z dostępem do platformy umożliwiającej tworzenie własnych quizów.

Korzyści

Dzięki zestawowi SPE 2 dziecko:

 • rozwinie funkcje wykonawcze we własnym tempie,
 • pozna emocje swoje i innych,
 • zyska pewność siebie, poczucie satysfakcji i własnej wartości,
 • wzmocni swoją koncentrację, wyobraźnię i zdolność do logicznego myślenia,
 • poprawi umiejętności czytania, mówienia i pisania,
 • usprawni motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność fizyczną,
 • zbuduje lub umocni relacje z innymi osobami.

Ponad milion dzieci na całym świecie już skorzystało z możliwości, które daje Magiczny Dywan onEVO!

Używamy plików cookie w celu zapewnienia najlepszej jakości usług. Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.